Kontakt

Jana Frýblová

Dolní Pěna 31
377 01 Jindřichův Hradec
tel. 602 644 822
e-mail: fryblovajana@seznam.cz
IČO:16815670

Výroba upomínkových předmětů:ŽL vydán pod číslem jednacím: 3303/03/95/0925 v Jindřichově Hradci dne 6.9.1995.
Místo podnikání: Dolní Pěna 31, Jindřichův Hradec 37701